Profil autora:
vložil Královéhradecký kraj
jméno Krajský úřad Královéhradeckého kraje
autor textu Lukáš Vaníček
zdroj textu tisková zpráva
autor fotografií KÚ Královéhradeckého kraje
hash tag #denkraje
10.05.2018 08:53

Královéhradecký kraj

Zpravodajství
události

Zobrazeno 615x

Hodnocení

Pivovarské náměstí v Hradci Králové patřilo v úterý tradičním oslavám Dne kraje. Oficiální část programu začala slavnostním nástupem a předáním resortních i krajských medailí. Slavnostní přísahu si splnili noví členové Hasičského záchranného sboru.
Hejtman Jiří Štěpán předal osobnostem různých oborů Pamětní medaili hejtmana. Stejně jako vloni mohla podávat nominace na udělení ocenění široká veřejnost. Své resortní medaile předali krajští ředitelé Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Krajského sdružení hasičů.


Hejtman udělil pamětní medaili:

Mgr. Josefu Kordíkovi – za neúnavný a obětavý boj za pravdu a spravedlnost a za zodpovědný výkon kněžského povolání

Josef Kordík je farář, disident a bývalý vězeňský kaplan ve Valdicích, který byl po podepsání Charty 77 zbaven státního souhlasu k výkonu kněžského povolání, pronásledován Státní bezpečností a následně i odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. K výkonu kněžského povolání se mohl vrátit až v roce 1989. Od té doby působí jako farář v Železnici.

Josef Kordík se nikdy nebál projevovat své názory. Je neúnavným bojovníkem za pravdu, spravedlnost, zodpovědně se stará o kostely v jeho farnosti a neváhá do nich investovat své vlastní finanční prostředky.

Mgr. Marku Bělohlávkovi – za dlouhodobé organizování aktivit pro děti a mládež se zdravotním hendikepem

Marek Bělohlávek více než 20 let organizuje akce pro děti a mládež se zdravotním postižením. Za tuto dobu uspořádal ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky více jak 140 akcí, mezi které se řadí letní a zimní tábory či víkendové pobyty. Na těchto akcích se v průběhu dvou desetiletí vystřídalo dvě stovky dětí a dospívajících ve věku od 6 do 26 let.

Marek Bělohlávek svou obětavou činností získal obdiv a vděčnost rodičů dětí, které ze všech pořádaných akcí vždy přijíždějí nadšené a plné nových zážitků.

Ing. Vladislavu Košťálovi – za dlouholetý a usilovný rozvoj technického a řemeslného vzdělávání v Hradci Králové

Vladislav Košťál je dlouholetým ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Na této pozici působí již 33 let, během kterých škola stihla několikrát změnit název i vyučované obory. Přesto škola i nadále nabízí jak stavební, tak technické obory. Prestiž školy zvyšuje spolupráce s firmami jako je Škoda Auto, IVECO či Bosh. Letos hradecká „Vocelovka“ oslaví 60 let od svého vzniku.

Ing. Vlastimilu Čejpovi – za celoživotní uměleckou činnost a přínos regionální hudební scéně

Vlastimil Čejp je nejdéle působící sbormistr náchodského pěveckého sboru Hron. Za více než čtyři desítky let dokázal sbor posunout na světovou úroveň a i díky němu do jeho řad postupně přichází studenti pěveckého sboru Sboreček, který Vlastimil Čejp založil na náchodském gymnáziu. Oba sbory již vystoupily na celé řadě míst Evropy – Anglii, Německu, Rakousku, Polsku či Dánsku.

prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc., – za celoživotní dílo v oblasti hudby a příkladnou pedagogickou činnost

Jiří Skopal působí více než 40 let v Hradci Králové jako vedoucí Královéhradeckého dětského sboru, který v současnosti navštěvuje okolo 350 dětí. Jeho zásluhou v Hradci Králové vznikl i chlapecký sbor Boni Pueri, který se svojí ženou Květoslavou Skopalovou založili v roce 1982 a do roku 1996 v něm působili jako sbormistři.

Miroslavu Šafaříkovi – za dlouhodobé vedení Klubu seniorů Trutnov a rozvoj kulturně-společenského života v regionu

Miroslav Šafařík počátkem 90. let založil Klub seniorů Trutnov, který dosud stále vede a organizuje jeho činnost. Politicky se angažoval v srpnu 1968 jako spoluzakladatel tehdejšího „Svobodného Trutnova“. Za svou tehdejší angažovanost byl souzen a vězněn. Klub seniorů Trutnov pravidelně organizuje kulturně-společenskou klubovou činnost ve čtrnáctidenních intervalech. Trutnovský klub seniorů má za sebou téměř 500 setkání.

Ing. Jiřímu Soukupovi – za celoživotní neúnavnou propagaci sportu a kultury

Jiří Soukup je královéhradecké veřejnosti znám jako neúnavný propagátor sportu a sportovních aktivit. Jeho nadšení se projevuje i v oblasti kultury, která je jeho druhou významnou doménou působení.

Mons. Josefu Kajnekovi – za osobní statečnost, duchovní službu a práci pro společnost

Mons. Josef Kajnek se významně zasloužil o obnovu farního života v Královéhradeckém kraji po roce 1989. Od roku 1998 pečuje o vězeňské kaplany. Aktivně se účastní akcí pro seniory a skauty, navštěvuje nemocné a podporuje domácí hospicovou péči.

Mgr. Aleši Fettersovi – za celoživotní pedagogickou, publicistickou, literární i kulturní činnost a hluboký zájem o rodný kraj

Aleš Fetters učil na mnoha školách v Královéhradeckém kraji a za své postoje byl v minulosti perzekvován. Po roce 1989 působil jako ředitel Gymnázia Aloise Jiráska v Náchodě. Nyní se věnuje literárně vědecké práci.

PhDr. Blance Vávrové, Ph.D. – za příkladné umělecké vedení handicapovaných umělců

Blanka Vávrová se plně věnuje dětem s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Působí také v divadelním souboru Slunovrat, v němž již deset let nacházejí naplnění handicapovaní umělci.

Oldřichovi Suchoradskému – za dlouholetou práci v oblasti kultury a vedení zájmových kroužků

Oldřich Suchoradský celý život působil jako učitel a ředitel základních škol. Velkou část svého volného času věnoval mimoškolním aktivitám. Jeho svěřenci dosáhli významných úspěchů a účastnili se zahraničních soutěží. Stále se věnuje organizaci společenského života a publikační činnosti.

Mgr. Michalu Šimůnkovi – za aktivní a nezištnou pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům

Michal Šimůnek se společně s lékaři z FN Motol a dalšími pacienty stará o činnost spolku Společnost C-M-T. Spolek pomáhá pacientům se stejnou diagnózou, jakou má pan Šimůnek. Cílem spolku je poskytovat komplexní servis lidem s totožným handicapem. Jde hlavně o pomoc při jednání s úřady či zprostředkování aktuálních informací. Členové kromě poradenské činnosti pořádají pravidelná setkání a publikují vlastní časopis.

Ivanovi Koláčnému – za dlouhodobou činnost v oblasti sportu v Dobrušce

Ivan Koláčný je zakladatelem klubu malého fotbalu F. C. S. Dobruška a zároveň ředitelem Dobrušského poháru, což jeden z největších turnajů v republice a letos se uskuteční jeho 28. ročník. Je zároveň předsedou SK Dobruška, jenž sdružuje oddíly atletiky, fotbalu, florbalu tenisu, futsalu, cyklistiky a workoutu. Ivan Koláčný byl zároveň iniciátorem studie rekonstrukce Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce.

Josefu Weberovi – za poskytnutí první pomoci a záchranu lidského života

Josef Weber v lednu 2016 poskytl první pomoc dvaašedesátileté ženě při náhlém kolapsu na náměstí F. L. Věka v Dobrušce. V té době strážník městské policie ženu resuscitoval do příjezdu hasičů a záchranářů. Josefa Webera následně v masáži srdce vystřídali přivolaní hasiči. Po několika minutách na místo přijela zdravotnická záchranná služba, která si pacientku převzala do dvé péče.

Vladimíře Kubínové – za aktivní přístup k dětem a mládeži při sportu a volnočasových aktivitách

Vladimíra Kubínová se věnuje organizaci zájmových kroužků a dalších aktivit pro děti déle než 35 let. Působí také jako trenérka sportovní gymnastiky.

Tomáši Andělovi – za rozvoj společenského života ve městě Hostinné

Tomáš Anděl se svým celoživotním zájmem o historii zasloužil o záchranu 750 leté paměti města Hostinné a jeho okolí. Díky svému zájmu se mu daří překonávat mnoho bariér spojených s nedávnou historií pohraničního regionu. Díky jeho zaujatosti a podmínkám, které vytváří ve zrekonstruovaném františkánském klášteře, vzniklo mimořádné městské muzeum s vysokou vzdělávací hodnotou pro celý region.

Josefu Suchárovi – za dlouhodobou pomoc v sociální oblasti a rozvoj kulturního dědictví

Josef Suchár je římskokatolický kněz, dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové. Pracuje také jako biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli. Je také farářem v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Se svými spolupracovníky z občanského Sdružení Neratov do ní vrací život a pracuje na obnově barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Karlu Šklíbovi – za propagaci a neúnavnou snahu o rozvoj atletiky a za obětovanou práci pro město Úpici

Karel Šklíba se stal spoluzakladatelem a hlavním organizátorem Českého poháru v běhu do vrchu, v roce 1990 založil atletický oddíl Maratonstav Úpice a jeho předsedou je dodnes. Uspořádal desítky závodů a dodnes se aktivně věnuje trenérské činnosti. Je nejen aktivním organizátorem, ale také účastníkem mnoha závodů v běhu a triatlonu. Osobně se zúčastnil 1 500 různých běžeckých a cyklistických závodů, byl dokonce mezi prvními třemi Čechy, kteří přeběhli Saharskou poušť.

Mgr. Lence Jaklové – za dlouhodobý přínos v oblasti kultury a umění

Lenka Jaklová je několik desetiletí výraznou osobností královéhradecké kultury. Její vizionářská myšlenka na zápis českého loutkářství do seznamu UNESCO došla na konci roku 2016 naplnění. Pracuje jako publicistka, editorka, dramaturgyně a dokumentaristka.

Blance Čílové – za občanské hrdinství a statečnost

Blanka Čílová byla manželkou politického vězně z padesátých let. Je dlouholetou předsedkyní pobočky Konfederace politických vězňů a o své životní zkušenosti se dělí na častých besedách ve školách. Od útlého mládí je členkou Sokola.

Pavlu Macháčkovi – za neúnavnou a obětavou činnost v SDH Chlumec nad Cidlinou, které zasvětil celý život

Pavel Macháček se v roce 1995 stal velitelem SDH Chlumec nad Cidlinou a od roku 2001 po šestnáct nepřetržitých let velel Jednotce požární ochrany II. stupně. Díky jeho obětavé celoživotní práci bylo zcela jistě zachráněno nepočítaně lidských životů a mnoho movitého i nemovitého majetku během zásahů u dopravních nehod a požárů. Chlumecká jednotka požárních ochrany má jako jediná v republice určenou zásahovou zónu i na dvaceti sedmi kilometrech dálnice D11 v obou směrech. Pavel Macháček tak ve své kariéře na dálnici i na obávané silnici smrti E 67 absolvoval více než 2500 zásahů.

prof. Vladimíru Wolfovi – za pedagogickou práci a vědeckou a popularizační činnost v oblasti archeologie a historie

Vladimír Wolf zasvětil svou odbornou dráhu poznávání Královéhradeckého kraje, který vždy stavěl na přední místo své pozornosti jak při samotném historickém výzkumu, tak při soustavné a neúnavné popularizaci poznatků historických věd směrem k veřejnosti. Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti zastával i posty ve vedení vysokoškolských institucí.

Haně Novotné – za dlouhodobou práci při poskytování kvalitní péče seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům

Hana Novotná se déle než čtvrtstoletí věnuje nezištné pomoci seniorům a handicapovaným spoluobčanům. Pořádá řadu sportovních, kulturních i zdravotních akcí. Působí jako předsedkyně Základní organizace Kunčice nad Labem a Okresní organizace Trutnov při Svazu postižených civilizačními chorobami.

Mgr. Rudolfu Faltejskovi – za mnohaletou a obětavou režijní i hereckou činnost v ochotnickém divadelním spolku

Rudolf Faltejsek je dlouholetý režisér a herec divadelního souboru Symposion, je nositel Zlatého odznaku J. K. Tyla a čestný občan města Třebechovice pod Orebem. Vytvořil nejrůznější inscenace, často vysoce hodnocené. Vedle režií nejrůznější her ztvárnil řadu nezapomenutelných postav, jako například Puk ze Snu noci svatojánské z roku 1954 a posléze Starý Puk v téže hře z roku 2008.

Michalu Hlavičkovi – za osobní hrdinství a statečnost

Michal Hlavička je poslední válečný veterán 2. světové války v Jaroměři, jeden z posledních na Náchodsku. V roce 1942 byl nasazen do Německa, o rok později utekl. V srpnu 1944 se přihlásil k partyzánské brigádě M. R. Štefánika a s touto jednotkou prošel všechna tažení, boje i spojení s postupující Rudou armádou.

Ludmile Klejšmídové - za osobní odvahu a příkladnou práci v charitě

Ludmile Klejšmídové bylo 16 let, když všichni muži z její rodiny odešli bojovat do Svobodovy armády a ona se spolu s matkou a sestrou starala o hospodářství. Donedávna působila jako členka Českého svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Jaroměř. Dodnes se účastní pietních aktů a i přes svůj věk se věnuje charitativní činnosti.

Miroslavu Vlasákovi – za zásluhy o komplexní rozvoj města Žacléř a prohlubování česko-polské spolupráce

V průběhu jeho více než pětadvacetiletého působení ve vedení města Žacléře se výrazně zasloužil o rozvoj města, jeho infrastruktury, získávání dotačních titulů a spolupráci s polskými městy a jejich představiteli – například Lubawka, Jelenia Góra, Kamienna Góra apod. Miroslav Vlasák se též výrazně angažuje v česko-polské spolupráci v oblasti hospodářské, vzdělávací, kulturní i sportovní, usiluje například o zápis ruční papírny Velké Losiny a Muzea papírnictví Duszniki-Zdrój na seznam světového dědictví UNESCO. Je též velkým zastáncem cyklistiky a zasloužil se o vytyčení a vyznačení cyklistických tras v žacléřském regionu.

PhDr. Jiřímu Němečkovi – za dlouholetou propagaci a rozvoj atletiky, usilovnou péči o ochranu památek a rozsáhlou publikační činnost

Jiří Němeček se celý život věnoval výuce. V roce 1990 založil Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 21 let byl jejím předsedou a stále je aktivním členem. Díky této společnost byl zachráněn Šrámkův statek v Pileticích, do skanzenu v Krňovicích byla přenesena roubená škola ze Všestar, je opravován hrad Frymburk, náhrobky na židovském hřbitově v Pouchově a řada dalších objektů. V oblasti historie se Jiří Němeček věnuje především regionálním dějinám a dějinám uměním a je autorem či spoluautorem několika desítek knih a mnoha desítek článků v časopisech.

Marii Rohulánové – za celoživotní přínos v oblasti sociálních služeb

Marie Rohulánová působila dvě desetiletí na pozici ředitelky Městského střediska sociální služeb Oáza v Novém Městě nad Metují, které za jejího vedení dokázalo vytvořit ojedinělou síť sociálních služeb pro obyvatele Novoměstska. Z původních dvou služeb dnes středisko poskytuje domov pro seniory, odlehčovací službu, centrum denních služeb i pečovatelskou službu

Marie Rohulánová působí v oblasti sociálních služeb více jak 35 let a její kolegové a klienti oceňují její pracovitou, rozhodnou a v neposlední řadě laskavou povahu.

Pavlu Sýkorovi – za dlouhodobý přínos ve výchově mladých sportovců

Pavel Sýkora i přes omezující handicap a pohnutý osob zasvěcuje celý svůj život sportu, především fotbalu. S obdivuhodnou péčí se věnuje tréninkům a přípravě dětí, které v pozdějším věku dosahují výborných úspěchů.

prof. Františku Musilovi – za dlouholetý přínos v oblasti vědecké a pedagogické činnosti se zvláštním zřetelem k dějinám východních Čech především období starších dějin

František Musil je také velký odborník v oboru kastelologie, tedy vědě zkoumající středověké hrady a další šlechtická sídla. Napsal a podílel se na zásadních dílech o dějinách východních Čech ve středověku, je autorem například vědecké práce o osidlování Podorlicka a byl vedoucím kolektivu autorů, kteří napsali Dějiny východních Čech v pravěku a středověku do roku 1526.

doc. Janu Klímovi – za vědeckou činnost v oblasti dějin afrického a jihoamerického kontinentu

Jan Klíma je také předním odborníkem na takzvanou lusofonní oblast, tedy společenství devíti států, ve kterých je úředním nebo jedním z úředních jazyků portugalština. Napsal například Dějiny Latinské Ameriky, Afriky, Angoly nebo Brazílie.

Jarmile Sibalové – za dlouholetou činnost ve Spolku za Starý Hradec Králové a za neutuchající činnost v oblasti zachování královéhradeckého kulturního dědictví

Jarmila Sibalová je velkou hradeckou patriotkou. Přes 20 let vede Spolek za Staré město Hradec Králové, jehož tradice sahá až do první republiky. Založený byl v roce 1928, členem byl například i spisovatel Ignát Herrmann. Členové spolku pořádají různé vlastivědné vycházky městem, spolupracují s obdobnými institucemi, pořádají nejrůznější přednášky a besedy, například o historii a archeologii.

prof. Miroslavu Červinkovi – za vědeckou činnost v oblasti medicíny a dlouholetou organizační činnost v oblasti rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty v Hradci Králové

V souvislosti s budováním infrastruktury lze zmínit například nově vznikající kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy u Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Profesor Červinka se odborně zaměřuje například na cytologii nebo mechanismy chemorezistence u vybraných nádorů.

Hejtman předával rovněž Záslužné medaile Královéhradeckého kraje.

Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje prvního stupně převzali plk. Ing. Radek Vymlátil, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, mjr. Bc. Olga Pluhrařová, vedoucí personálního pracoviště HZS KHK, MUDr. Jiří Nový, lékař výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby, Bc. Pavel Marschal z SDH Malšova Lhota.

Rozdány byly i Záslužné medaile Královéhradeckého kraje druhého stupně a resortní medaile.

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Hradec Králové
Je libo Cesta kamene nebo Festival zážitků? Královéhradecký kraj zve v Brně na aktivní dovolenou strávenou na kole
Zubní technici se učí v moderních učebnách, laboranti v nových laboratořích
V krytém parkovišti obchodního centra hořela felicie. Lidé uvnitř obchodního centra ohrožení nebyli
Univerzita Hradec Králové zaznamenala úspěch na poli udržitelnosti
Koledníci Tříkrálové sbírky projdou 8. ledna areálem fakultní nemocnice
Během několika hodin museli policisté vykázat tři agresory
Krajské nemocnice bude řídit nové vedení Zdravotnického holdingu
Studenti UHK našli pod stromečkem štědré stipendium
Vánoční stromeček v plamenech. Jeden chytil od světelného řetězu, druhý od prskavky
Vánoční nadílka pro krajské hasiče. Dostali novou zásahovou techniku
Kraj rekordně investoval a opravil téměř stovku kilometrů svých silnic
Žena přecházela po přechodu. Zachytilo jí projíždějící auto
Dvě vykradená auta, v obou případech se jednalo o bavoráky
Obešla sousedy, dala dohromady recepty a narodil se Mokerský receptář. Kuchařkou si splnila sen
Taxikář upozornil policii na pasažéry, v nemocnici následovaly manévry
Zaměstnanci si přilepšovali. Svému zaměstnavateli krádežemi způsobili několikatisícovou škodu
Most ve Svinarech bude otevřen až v květnu příštího roku. Kvůli počasí
Řidič dostal na mokré vozovce smyk. Auto skončilo v zahradě
Kraj pošle svým nemocnicím 140 milionů korun na pokrytí ztrátových oddělení
Lesy ČR letos sebraly 366 tun šišek a plodů lesních dřevin Využijí je při obnově lesů
Značně opilý řidič se projížděl po městě. Nakonec narazil do několika aut
Žena platila zcizenou kartou. Ta měla být ukradena spícímu muži na zastávce MHD
Dodávka skončila na boku. Hasiči pomohli náklad vyložit a pak postavili auto na kola
Nepozornost v kuchyni způsobila požár se škodou sto tisíc korun
Mladíci měli u sebe půl kila marihuany. Před policisty si ji schovali pod schody hotelu
Auto na mokrém kruháku dostalo smyk. Mladý řidič narazil do sloupu
Primátorem Hradce Králové bude na příští čtyři roky Alexandr Hrabálek
Tendr zajistí autobusovou dopravu na 10 let
Pochvala seniorce: Podvodný telefonát údajného vnuka si ověřila u toho skutečného a vše nahlásila policii
Dálnice D11 a D35 u Hradce Králové budou bez poplatku

Evakuace obyvatel Svítkova nebude. Nález letecké pumy se nepotvrdil
18.01.2019 | 12:19 | Policie ČR

Strom poškodil lanovku. Uvízlo na ní sedmdesát lyžařů
17.01.2019 | 20:14 | Orlická TV

Nezaměstnanost v ČR v prosinci 3,1 %. V Podorlicku 1,3 respektive 1,7 procenta
17.01.2019 | 08:45 | Orlický.net

Při pyrotechnickém průzkumu objevili v zemi neznámý předmět. Hrozí evakuace obyvatel Svítkova
16.01.2019 | 09:42 | Policie ČR

Začala Tříkrálová sbírka 2019
05.01.2019 | 10:37 | Ústí nad Orlicí

Nemocnice má od nového roku vlastního prokuristu. Díky tomu i větší díl odpovědnosti
05.01.2019 | 07:38 | Královéhradecký kraj

Krajské nemocnice bude řídit nové vedení Zdravotnického holdingu
04.01.2019 | 09:43 | Orlický.net

První miminka letošního roku: Dvě holčičky a chlapec
02.01.2019 | 12:28 | (rup)

Oušťáci zakončili rok 2018 tradičně ohňostrojem
01.01.2019 | 07:43 | Ústí nad Orlicí

Přehled událostí a zajímavostí za rok 2018
31.12.2018 | 07:00 * | Orlický.net

Vánoční nadílka pro krajské hasiče. Dostali novou zásahovou techniku
23.12.2018 | 12:17 | HZS

Skauti budou rozdávat Betlémské světlo
23.12.2018 | 11:02 | Nové Město nad Metují

Nerespektování dohod ohrožuje modernizaci zdravotnictví ve městě
20.12.2018 | 10:25 | Lanškroun

Blíží se Galaples kosteleckého hokeje, největší plesová událost regionu
19.12.2018 | 17:02 | TV Rychnov

Rychnovská buňka ODS zachráněna. Koalice s komunisty na radnici pokračuje
19.12.2018 | 07:19 | (rup)zprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Spoře oděný opilý muž nejprve zdemoloval bar, poté utíkal po městě
Karikatury politiků nebo vašich přátel. Zajděte na výstavu Patrika Simona
Když to na sněhu klouže, vyplatí se spěchat pomalu
Vedení města se letos zaměří hlavně na oblast bydlení a budování infrastruktury
Ústí nad Orlicí
V ZUŠce proběhl koncert mladého klavíristy Matyáše Nováka
Akademie 2019, to je přehlídka speciálních škol
Koncert zakončil Tříkrálovou sbírku ve městě
Začala Tříkrálová sbírka 2019
Žamberk
Nového starostu Žamberka zaměstnávají i nekonečné příběhy. Dotáhne protipovodňová opatření?
Žamberk si připomene hudebního skladatele Petra Ebena
Žamberk si připomene 74. výročí paraskupiny BARIUM
Město Žamberk zve na Novoroční ohňostroj
Lanškroun
Ve firmách mizely europalety a kovové bedny. Policie paletové nenechavce objevila
Opilá řidička bourala na parkovišti čerpací stanice. Nedřív do jiného auta, později do sněhového mantinelu
Poznej Lanškroun prostřednictvím interaktivní webové mapy
Sledujte živě tiskovou konferenci vedení města
Nové Město nad Metují
Skauti budou rozdávat Betlémské světlo
Havárie osobního vozidla s úmrtím řidiče
Neplatí výživné. Tihle tatínkové příkladní nejsou
Radnice respektuje referendum o obchvatu města. Na novou silnici ale nemá peníze
Dobruška
Konec roku uzavřel Silvestřík pro děti
Noví zastupitelé zvolili starostu
Na Šubertovo náměstí se vrátí lípa svobody
Příznivci festivalu F. L.Věka oslaví 100 let vzniku Československa francouzským šansonem
Letohrad
Zloděj jízdního kola se oháněl nožem, později poničil interiér bytu
Kaple sv. Jana Nepomuckého zve dnes k prohlídce
Dům kultury se bude rekonstruovat, rozhodli zastupitelé
Sledujte živý přenos z udílení cen za literaturu faktu
Kostelec nad Orlicí
Klackaři na Indoor cupu U16 Men
Novoroční ohňostroj
Zdrogovaný řidič úmyslně narazil do zaparkovaného policejního auta. Do kapoty pak zabodl dlouhý nůž
Blíží se Galaples kosteleckého hokeje, největší plesová událost regionu
Choceň
Protidrogová Makumba zasáhla, čtyři muži jsou obviněni z výroby či distribuce pervitinu
Mokro, smyk, nehoda. Bavorák skončil přetočený na střechu
Kvůli násilí proti exekutorovi skončil mladý muž v poutech
Řidič náklaďáku vjel na koleje v době, kdy se k přejezdu blížil vlak
Týniště nad Orlicí
Týnišťské děti obcházely město s kasičkami pro Tříkrálovou sbírku
Požár sazí v komínu si vyžádal zásah hasičů
Policie hledá svědky tragické dopravní nehody u Týniště
Střet vozidla s chodcem: Zraněného si převzali do péče lékaři
Vamberk
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta
Hasiči likvidovali následky dopravní nehody i uvolněný plech na střeše
Existovala ve Vamberku hrnčířská ulička? Na to odpoví nová výstava v Muzeu krajky
Vamberák zve na koncerty, letní kino, pohádku a výtvarné dílny pro děti
Česká Skalice
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Síť cyklostezek i přírodní biotopová koupaliště. Okolí vodní nádrže Rozkoš se rozvíjí
Na Rozkoši se převrátila plachetnice, posádka skončila ve vodě
Rokytnice v Orlických horách
Tříkrálová sbírka ve městě vynesla víc jak 37 tisíc korun
Policisté hledanému překazili večírek. Vánoce si užil už ve vězení
V Haničce se střílí. Na vojenské tvrzi specialisté trhavinami odstraňují železobetonové zdi
Během vánočního jarmarku u muzea Sýpka začne výpal dřevěného uhlí
Česká Třebová
V krematoriu hořelo. Vznítila se odkapávací nádoba
Oheň poničil bývalé mechanizační středisko železničářů
Investice do středních škol v České Třebové pokračují. Kraj plánuje jejich další rozvoj
Hasiči likvidovali požár chaty, tu hřejmě někdo zapálil
Opočno
V pátek nad ránem to pěkně klouzalo. Auto se převrátilo na střechu a zastavilo těsně u rybníka
Druhý adventní koncert v Opočně byl plný českých a mezinárodních koled
Mikuláš přijede do Opočna s létajícími čerty a anděly
Vánoční koncert skupiny Kantoři
Náchod
Majitel zaparkoval skútr v listopadu na parkovišti. Ten v tomto týdnu zmizel
Kraj za 300 milionů korun nakoupí vybavení nemocnice
Pokusil se vloupat do bankomatu. Zjistil ale, že to nebude snadné
Hasiči darovali společně krev
Jablonné nad Orlicí
Loupežné přepadení s airsoftovou zbraní: Napadeného zranil, ale peněz a mobilu se nezmocnil.
Osobák skončil převrácený na střeše, cestující v péči lékařů
Potkali se Na dece
Motocykly značky Ariel se sjely do Jablonného
Borohrádek
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Osobák skončil na střeše, řidiči pomohli svědci události z vozu ven
Hasiči likvidovali požár přístřešku
V Borohrádku strávili dva týdny se zahraničními hosty
Jaroměř
Třináctka nebyla pro opilého řidiče šťastným dnem v kalendáři. Po honičce se strážníky skončil s BMW v poli
Osobák skončil po smyku na kolejích, chvíli poté do něj narazil projíždějící vlak 
Policejní komando ve středu nad ránem zadrželo čtveřici vyděračů. Ti na Nový rok zbili jiného muže
Na Ravelinu se střílelo. Ze starých kanónů
Králíky
Na louce se skrývalo šedesát zlatých dukátů z třicetileté války
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Vydejte se na Králický Sněžník. Budete pod ochranou Krulišáka a Rozvodnice
Hradec Králové
Je libo Cesta kamene nebo Festival zážitků? Královéhradecký kraj zve v Brně na aktivní dovolenou strávenou na kole
Zubní technici se učí v moderních učebnách, laboranti v nových laboratořích
V krytém parkovišti obchodního centra hořela felicie. Lidé uvnitř obchodního centra ohrožení nebyli
Univerzita Hradec Králové zaznamenala úspěch na poli udržitelnosti
Vysoké Mýto
Hudba opět pomáhala. Pětiletému chlapci přinesla necelých třista tisíc
Bývalého strážníka, odsouzeného za střelbu před diskotékou, zadržela policie a převezla do vězení. Vyhýbal se trestu
Novoroční ohňostroj se i přes nepřízeň počasí vydařil
Domov pro seniory získal nový sociální automobil
Pardubice
Evakuace obyvatel Svítkova nebude. Nález letecké pumy se nepotvrdil
Opilý syn ubodal svého otce
Při pyrotechnickém průzkumu objevili v zemi neznámý předmět. Hrozí evakuace obyvatel Svítkova
Archeologický výzkum pod budoucí dálnicí přinesl řadu cenných svědectví
Litomyšl
Litomyšlská interna je v novém. Kraj si vilu Klára zatím nechá
Máslový lupič odhalen. Bez řidičáku a peněz odvezl přes 70 kg másla
Spolupráce dopravních policistů a veřejnosti přinesla výsledky. Viník nehody dopaden
Zraněný zůstal ležet na silnici. Policisté pátrají po řidiči s poškozeným vozidlem
Solnice
Kamionu se převrátil návěs do příkopu. Stalo se to ale na kruhovém objezdu
Autobus plný cestujících projel kruhovým objezdem a skončil v příkopu
Řidič náklaďáku vjel do protisměru a narazil do dvou aut. Ta skončila po příkopech
Stovky lidí se podílely na slavnostním zasazení aleje "Lip svobody"
Orlické hory
Když je sněhu příliš aneb sněhové kalamity v Orlických horách
Zásahy hasičů: Zapadlé autobusy, kamiony i sypač
Malé dítě nedorazilo domů. Pátrání po několika hodinách naštěstí skončilo dobře
Na Rychnovsku udržují silničáři 650 kilometrů komunikací. Pomáhá jim i těžká technika
Podorlicko
Sníh opět komplikoval život řidičů na silnicích
Počasí od rána komplikovalo situaci na silnicích. Na Rychnovsku kalamita
První miminka letošního roku: Dvě holčičky a chlapec
První výjezdy hasičů v roce 2019
Rychnovsko
Zasněžené silnice jsou pro řidiče stále velkou komplikací
Řidiči zjistili, že na sněhu to klouže. Havárie se naštěstí obešly bez zranění
Střety se zvěří téměř každý den, varuje policie
Hasiči likvidovali následky tří dopravních nehod
Orlickoústecko
Noc byla pro hasiče velmi rušná, likvidovat museli hned dva požáry
Pondělní nárazový vítr lámal stromy, odnesl také plechovou garáž
Kamiony jezdí přes uzavřený Suchý vrch. Vyprostit je musí hasiči
O víkendu se hasiči na Orlickoústecku nezastavili. Převládaly zásahy na popadané stromy
Náchodsko
Drzý zloděj neuspěl. V domku probudil spící obyvatelku
Zapadlý kamion vyprostili hasiči. Řidič musel poté půl kilometru couvat
Hasiči likvidovali následky nehody auta a požáru autobusu
Další řidič vjel s autem na přejezd a střetl se s vlakem. K této nehodě přiletěl vrtulník

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+