Profil autora:
vložil Královéhradecký kraj
jméno Krajský úřad Královéhradeckého kraje
autor textu Lukáš Vaníček
zdroj textu tisková zpráva
autor fotografií KÚ Královéhradeckého kraje
hash tag #denkraje
10.05.2018 08:53

Královéhradecký kraj

Zpravodajství
události

Zobrazeno 487x

Hodnocení

Pivovarské náměstí v Hradci Králové patřilo v úterý tradičním oslavám Dne kraje. Oficiální část programu začala slavnostním nástupem a předáním resortních i krajských medailí. Slavnostní přísahu si splnili noví členové Hasičského záchranného sboru.
Hejtman Jiří Štěpán předal osobnostem různých oborů Pamětní medaili hejtmana. Stejně jako vloni mohla podávat nominace na udělení ocenění široká veřejnost. Své resortní medaile předali krajští ředitelé Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Krajského sdružení hasičů.


Hejtman udělil pamětní medaili:

Mgr. Josefu Kordíkovi – za neúnavný a obětavý boj za pravdu a spravedlnost a za zodpovědný výkon kněžského povolání

Josef Kordík je farář, disident a bývalý vězeňský kaplan ve Valdicích, který byl po podepsání Charty 77 zbaven státního souhlasu k výkonu kněžského povolání, pronásledován Státní bezpečností a následně i odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. K výkonu kněžského povolání se mohl vrátit až v roce 1989. Od té doby působí jako farář v Železnici.

Josef Kordík se nikdy nebál projevovat své názory. Je neúnavným bojovníkem za pravdu, spravedlnost, zodpovědně se stará o kostely v jeho farnosti a neváhá do nich investovat své vlastní finanční prostředky.

Mgr. Marku Bělohlávkovi – za dlouhodobé organizování aktivit pro děti a mládež se zdravotním hendikepem

Marek Bělohlávek více než 20 let organizuje akce pro děti a mládež se zdravotním postižením. Za tuto dobu uspořádal ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky více jak 140 akcí, mezi které se řadí letní a zimní tábory či víkendové pobyty. Na těchto akcích se v průběhu dvou desetiletí vystřídalo dvě stovky dětí a dospívajících ve věku od 6 do 26 let.

Marek Bělohlávek svou obětavou činností získal obdiv a vděčnost rodičů dětí, které ze všech pořádaných akcí vždy přijíždějí nadšené a plné nových zážitků.

Ing. Vladislavu Košťálovi – za dlouholetý a usilovný rozvoj technického a řemeslného vzdělávání v Hradci Králové

Vladislav Košťál je dlouholetým ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Na této pozici působí již 33 let, během kterých škola stihla několikrát změnit název i vyučované obory. Přesto škola i nadále nabízí jak stavební, tak technické obory. Prestiž školy zvyšuje spolupráce s firmami jako je Škoda Auto, IVECO či Bosh. Letos hradecká „Vocelovka“ oslaví 60 let od svého vzniku.

Ing. Vlastimilu Čejpovi – za celoživotní uměleckou činnost a přínos regionální hudební scéně

Vlastimil Čejp je nejdéle působící sbormistr náchodského pěveckého sboru Hron. Za více než čtyři desítky let dokázal sbor posunout na světovou úroveň a i díky němu do jeho řad postupně přichází studenti pěveckého sboru Sboreček, který Vlastimil Čejp založil na náchodském gymnáziu. Oba sbory již vystoupily na celé řadě míst Evropy – Anglii, Německu, Rakousku, Polsku či Dánsku.

prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc., – za celoživotní dílo v oblasti hudby a příkladnou pedagogickou činnost

Jiří Skopal působí více než 40 let v Hradci Králové jako vedoucí Královéhradeckého dětského sboru, který v současnosti navštěvuje okolo 350 dětí. Jeho zásluhou v Hradci Králové vznikl i chlapecký sbor Boni Pueri, který se svojí ženou Květoslavou Skopalovou založili v roce 1982 a do roku 1996 v něm působili jako sbormistři.

Miroslavu Šafaříkovi – za dlouhodobé vedení Klubu seniorů Trutnov a rozvoj kulturně-společenského života v regionu

Miroslav Šafařík počátkem 90. let založil Klub seniorů Trutnov, který dosud stále vede a organizuje jeho činnost. Politicky se angažoval v srpnu 1968 jako spoluzakladatel tehdejšího „Svobodného Trutnova“. Za svou tehdejší angažovanost byl souzen a vězněn. Klub seniorů Trutnov pravidelně organizuje kulturně-společenskou klubovou činnost ve čtrnáctidenních intervalech. Trutnovský klub seniorů má za sebou téměř 500 setkání.

Ing. Jiřímu Soukupovi – za celoživotní neúnavnou propagaci sportu a kultury

Jiří Soukup je královéhradecké veřejnosti znám jako neúnavný propagátor sportu a sportovních aktivit. Jeho nadšení se projevuje i v oblasti kultury, která je jeho druhou významnou doménou působení.

Mons. Josefu Kajnekovi – za osobní statečnost, duchovní službu a práci pro společnost

Mons. Josef Kajnek se významně zasloužil o obnovu farního života v Královéhradeckém kraji po roce 1989. Od roku 1998 pečuje o vězeňské kaplany. Aktivně se účastní akcí pro seniory a skauty, navštěvuje nemocné a podporuje domácí hospicovou péči.

Mgr. Aleši Fettersovi – za celoživotní pedagogickou, publicistickou, literární i kulturní činnost a hluboký zájem o rodný kraj

Aleš Fetters učil na mnoha školách v Královéhradeckém kraji a za své postoje byl v minulosti perzekvován. Po roce 1989 působil jako ředitel Gymnázia Aloise Jiráska v Náchodě. Nyní se věnuje literárně vědecké práci.

PhDr. Blance Vávrové, Ph.D. – za příkladné umělecké vedení handicapovaných umělců

Blanka Vávrová se plně věnuje dětem s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Působí také v divadelním souboru Slunovrat, v němž již deset let nacházejí naplnění handicapovaní umělci.

Oldřichovi Suchoradskému – za dlouholetou práci v oblasti kultury a vedení zájmových kroužků

Oldřich Suchoradský celý život působil jako učitel a ředitel základních škol. Velkou část svého volného času věnoval mimoškolním aktivitám. Jeho svěřenci dosáhli významných úspěchů a účastnili se zahraničních soutěží. Stále se věnuje organizaci společenského života a publikační činnosti.

Mgr. Michalu Šimůnkovi – za aktivní a nezištnou pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům

Michal Šimůnek se společně s lékaři z FN Motol a dalšími pacienty stará o činnost spolku Společnost C-M-T. Spolek pomáhá pacientům se stejnou diagnózou, jakou má pan Šimůnek. Cílem spolku je poskytovat komplexní servis lidem s totožným handicapem. Jde hlavně o pomoc při jednání s úřady či zprostředkování aktuálních informací. Členové kromě poradenské činnosti pořádají pravidelná setkání a publikují vlastní časopis.

Ivanovi Koláčnému – za dlouhodobou činnost v oblasti sportu v Dobrušce

Ivan Koláčný je zakladatelem klubu malého fotbalu F. C. S. Dobruška a zároveň ředitelem Dobrušského poháru, což jeden z největších turnajů v republice a letos se uskuteční jeho 28. ročník. Je zároveň předsedou SK Dobruška, jenž sdružuje oddíly atletiky, fotbalu, florbalu tenisu, futsalu, cyklistiky a workoutu. Ivan Koláčný byl zároveň iniciátorem studie rekonstrukce Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce.

Josefu Weberovi – za poskytnutí první pomoci a záchranu lidského života

Josef Weber v lednu 2016 poskytl první pomoc dvaašedesátileté ženě při náhlém kolapsu na náměstí F. L. Věka v Dobrušce. V té době strážník městské policie ženu resuscitoval do příjezdu hasičů a záchranářů. Josefa Webera následně v masáži srdce vystřídali přivolaní hasiči. Po několika minutách na místo přijela zdravotnická záchranná služba, která si pacientku převzala do dvé péče.

Vladimíře Kubínové – za aktivní přístup k dětem a mládeži při sportu a volnočasových aktivitách

Vladimíra Kubínová se věnuje organizaci zájmových kroužků a dalších aktivit pro děti déle než 35 let. Působí také jako trenérka sportovní gymnastiky.

Tomáši Andělovi – za rozvoj společenského života ve městě Hostinné

Tomáš Anděl se svým celoživotním zájmem o historii zasloužil o záchranu 750 leté paměti města Hostinné a jeho okolí. Díky svému zájmu se mu daří překonávat mnoho bariér spojených s nedávnou historií pohraničního regionu. Díky jeho zaujatosti a podmínkám, které vytváří ve zrekonstruovaném františkánském klášteře, vzniklo mimořádné městské muzeum s vysokou vzdělávací hodnotou pro celý region.

Josefu Suchárovi – za dlouhodobou pomoc v sociální oblasti a rozvoj kulturního dědictví

Josef Suchár je římskokatolický kněz, dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové. Pracuje také jako biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli. Je také farářem v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Se svými spolupracovníky z občanského Sdružení Neratov do ní vrací život a pracuje na obnově barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Karlu Šklíbovi – za propagaci a neúnavnou snahu o rozvoj atletiky a za obětovanou práci pro město Úpici

Karel Šklíba se stal spoluzakladatelem a hlavním organizátorem Českého poháru v běhu do vrchu, v roce 1990 založil atletický oddíl Maratonstav Úpice a jeho předsedou je dodnes. Uspořádal desítky závodů a dodnes se aktivně věnuje trenérské činnosti. Je nejen aktivním organizátorem, ale také účastníkem mnoha závodů v běhu a triatlonu. Osobně se zúčastnil 1 500 různých běžeckých a cyklistických závodů, byl dokonce mezi prvními třemi Čechy, kteří přeběhli Saharskou poušť.

Mgr. Lence Jaklové – za dlouhodobý přínos v oblasti kultury a umění

Lenka Jaklová je několik desetiletí výraznou osobností královéhradecké kultury. Její vizionářská myšlenka na zápis českého loutkářství do seznamu UNESCO došla na konci roku 2016 naplnění. Pracuje jako publicistka, editorka, dramaturgyně a dokumentaristka.

Blance Čílové – za občanské hrdinství a statečnost

Blanka Čílová byla manželkou politického vězně z padesátých let. Je dlouholetou předsedkyní pobočky Konfederace politických vězňů a o své životní zkušenosti se dělí na častých besedách ve školách. Od útlého mládí je členkou Sokola.

Pavlu Macháčkovi – za neúnavnou a obětavou činnost v SDH Chlumec nad Cidlinou, které zasvětil celý život

Pavel Macháček se v roce 1995 stal velitelem SDH Chlumec nad Cidlinou a od roku 2001 po šestnáct nepřetržitých let velel Jednotce požární ochrany II. stupně. Díky jeho obětavé celoživotní práci bylo zcela jistě zachráněno nepočítaně lidských životů a mnoho movitého i nemovitého majetku během zásahů u dopravních nehod a požárů. Chlumecká jednotka požárních ochrany má jako jediná v republice určenou zásahovou zónu i na dvaceti sedmi kilometrech dálnice D11 v obou směrech. Pavel Macháček tak ve své kariéře na dálnici i na obávané silnici smrti E 67 absolvoval více než 2500 zásahů.

prof. Vladimíru Wolfovi – za pedagogickou práci a vědeckou a popularizační činnost v oblasti archeologie a historie

Vladimír Wolf zasvětil svou odbornou dráhu poznávání Královéhradeckého kraje, který vždy stavěl na přední místo své pozornosti jak při samotném historickém výzkumu, tak při soustavné a neúnavné popularizaci poznatků historických věd směrem k veřejnosti. Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti zastával i posty ve vedení vysokoškolských institucí.

Haně Novotné – za dlouhodobou práci při poskytování kvalitní péče seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům

Hana Novotná se déle než čtvrtstoletí věnuje nezištné pomoci seniorům a handicapovaným spoluobčanům. Pořádá řadu sportovních, kulturních i zdravotních akcí. Působí jako předsedkyně Základní organizace Kunčice nad Labem a Okresní organizace Trutnov při Svazu postižených civilizačními chorobami.

Mgr. Rudolfu Faltejskovi – za mnohaletou a obětavou režijní i hereckou činnost v ochotnickém divadelním spolku

Rudolf Faltejsek je dlouholetý režisér a herec divadelního souboru Symposion, je nositel Zlatého odznaku J. K. Tyla a čestný občan města Třebechovice pod Orebem. Vytvořil nejrůznější inscenace, často vysoce hodnocené. Vedle režií nejrůznější her ztvárnil řadu nezapomenutelných postav, jako například Puk ze Snu noci svatojánské z roku 1954 a posléze Starý Puk v téže hře z roku 2008.

Michalu Hlavičkovi – za osobní hrdinství a statečnost

Michal Hlavička je poslední válečný veterán 2. světové války v Jaroměři, jeden z posledních na Náchodsku. V roce 1942 byl nasazen do Německa, o rok později utekl. V srpnu 1944 se přihlásil k partyzánské brigádě M. R. Štefánika a s touto jednotkou prošel všechna tažení, boje i spojení s postupující Rudou armádou.

Ludmile Klejšmídové - za osobní odvahu a příkladnou práci v charitě

Ludmile Klejšmídové bylo 16 let, když všichni muži z její rodiny odešli bojovat do Svobodovy armády a ona se spolu s matkou a sestrou starala o hospodářství. Donedávna působila jako členka Českého svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Jaroměř. Dodnes se účastní pietních aktů a i přes svůj věk se věnuje charitativní činnosti.

Miroslavu Vlasákovi – za zásluhy o komplexní rozvoj města Žacléř a prohlubování česko-polské spolupráce

V průběhu jeho více než pětadvacetiletého působení ve vedení města Žacléře se výrazně zasloužil o rozvoj města, jeho infrastruktury, získávání dotačních titulů a spolupráci s polskými městy a jejich představiteli – například Lubawka, Jelenia Góra, Kamienna Góra apod. Miroslav Vlasák se též výrazně angažuje v česko-polské spolupráci v oblasti hospodářské, vzdělávací, kulturní i sportovní, usiluje například o zápis ruční papírny Velké Losiny a Muzea papírnictví Duszniki-Zdrój na seznam světového dědictví UNESCO. Je též velkým zastáncem cyklistiky a zasloužil se o vytyčení a vyznačení cyklistických tras v žacléřském regionu.

PhDr. Jiřímu Němečkovi – za dlouholetou propagaci a rozvoj atletiky, usilovnou péči o ochranu památek a rozsáhlou publikační činnost

Jiří Němeček se celý život věnoval výuce. V roce 1990 založil Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 21 let byl jejím předsedou a stále je aktivním členem. Díky této společnost byl zachráněn Šrámkův statek v Pileticích, do skanzenu v Krňovicích byla přenesena roubená škola ze Všestar, je opravován hrad Frymburk, náhrobky na židovském hřbitově v Pouchově a řada dalších objektů. V oblasti historie se Jiří Němeček věnuje především regionálním dějinám a dějinám uměním a je autorem či spoluautorem několika desítek knih a mnoha desítek článků v časopisech.

Marii Rohulánové – za celoživotní přínos v oblasti sociálních služeb

Marie Rohulánová působila dvě desetiletí na pozici ředitelky Městského střediska sociální služeb Oáza v Novém Městě nad Metují, které za jejího vedení dokázalo vytvořit ojedinělou síť sociálních služeb pro obyvatele Novoměstska. Z původních dvou služeb dnes středisko poskytuje domov pro seniory, odlehčovací službu, centrum denních služeb i pečovatelskou službu

Marie Rohulánová působí v oblasti sociálních služeb více jak 35 let a její kolegové a klienti oceňují její pracovitou, rozhodnou a v neposlední řadě laskavou povahu.

Pavlu Sýkorovi – za dlouhodobý přínos ve výchově mladých sportovců

Pavel Sýkora i přes omezující handicap a pohnutý osob zasvěcuje celý svůj život sportu, především fotbalu. S obdivuhodnou péčí se věnuje tréninkům a přípravě dětí, které v pozdějším věku dosahují výborných úspěchů.

prof. Františku Musilovi – za dlouholetý přínos v oblasti vědecké a pedagogické činnosti se zvláštním zřetelem k dějinám východních Čech především období starších dějin

František Musil je také velký odborník v oboru kastelologie, tedy vědě zkoumající středověké hrady a další šlechtická sídla. Napsal a podílel se na zásadních dílech o dějinách východních Čech ve středověku, je autorem například vědecké práce o osidlování Podorlicka a byl vedoucím kolektivu autorů, kteří napsali Dějiny východních Čech v pravěku a středověku do roku 1526.

doc. Janu Klímovi – za vědeckou činnost v oblasti dějin afrického a jihoamerického kontinentu

Jan Klíma je také předním odborníkem na takzvanou lusofonní oblast, tedy společenství devíti států, ve kterých je úředním nebo jedním z úředních jazyků portugalština. Napsal například Dějiny Latinské Ameriky, Afriky, Angoly nebo Brazílie.

Jarmile Sibalové – za dlouholetou činnost ve Spolku za Starý Hradec Králové a za neutuchající činnost v oblasti zachování královéhradeckého kulturního dědictví

Jarmila Sibalová je velkou hradeckou patriotkou. Přes 20 let vede Spolek za Staré město Hradec Králové, jehož tradice sahá až do první republiky. Založený byl v roce 1928, členem byl například i spisovatel Ignát Herrmann. Členové spolku pořádají různé vlastivědné vycházky městem, spolupracují s obdobnými institucemi, pořádají nejrůznější přednášky a besedy, například o historii a archeologii.

prof. Miroslavu Červinkovi – za vědeckou činnost v oblasti medicíny a dlouholetou organizační činnost v oblasti rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty v Hradci Králové

V souvislosti s budováním infrastruktury lze zmínit například nově vznikající kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy u Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Profesor Červinka se odborně zaměřuje například na cytologii nebo mechanismy chemorezistence u vybraných nádorů.

Hejtman předával rovněž Záslužné medaile Královéhradeckého kraje.

Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje prvního stupně převzali plk. Ing. Radek Vymlátil, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, mjr. Bc. Olga Pluhrařová, vedoucí personálního pracoviště HZS KHK, MUDr. Jiří Nový, lékař výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby, Bc. Pavel Marschal z SDH Malšova Lhota.

Rozdány byly i Záslužné medaile Královéhradeckého kraje druhého stupně a resortní medaile.

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Hradec Králové
Radnice stále řeší co udělat s torzem mostu plukovníka Šrámka ve Svinarech
Během tří hodin zjistili policisté téměř třicet telefonujících řidičů
Nehoda osobního s nákladním vozidlem omezila provoz na městském okruhu na 6 hodin
Muž si odnesl z prodejny hodinky za víc jak třicet tisíc. Ale nezaplatil
Dopravní podnik v Hradci Králové pořádal v sobotu 6. října velmi vydařený Den otevřených dveří
Pozná ho někdo? Muž je podezřelý z vloupání do auta
Kraj chystá do roku 2022 investice za téměř 10 miliard korun
Jubilejní XV. Hradecké dny sociální práce sklidily opět velký úspěch
V 6. kole Tipsport extraligy ledního hokeje se na domácí půdě utkal Mountfield HK s HC Energií Karlovy Vary
Představujeme lídry kandidátek pro komunální volby
Hráčka Hradeckých Lvic Michaela Matušková nám před zahájením nového ročníků Ženské Basketbalové Ligy poskytla rozhovor
Řidič s odcizeným vozidlem narazil do policejního vozidla. Od nehody utekl
Noc vědců 2018 se na UHK ponese v duchu „100 let české vědy“
Jaký je a bude náš venkov? I o tom byla letošní celokrajská konference Příležitosti pro region
Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou Kamilou Hübsch
Hradecký Hučák zve na prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví
Na hradeckém sídlišti řádí navrtávač palivových nádrží aut
Nové směry, trendy a inovace v sociální práci přiblíží konference XV. Hradecké dny sociální práce
Druhé zářijový pondělní podvečer patřil v hradecké Studijní a vědecké knihovně srpnu 1968
Jízda na červenou se naštěstí obešla bez zranění

Škoda Auto otevřela novou závodní restauraci
04.10.2018 | 14:00 * | Vrbík

Světová Noc vědců v Dolní Dobrouči
12.10.2018 | 14:08 | Contipro

Albertinum vytápí jedinečná technologie. Horkovod přivádí teplo z bioplynové stanice
09.10.2018 | 18:56 * | Orlická TV

Při čištění zdroje pitné vody našli střelivo z 2. světové války
05.10.2018 | 11:39 | Policie ČR

Odhalení pamětní desky brigádnímu generálovi Miroslavu Štanderovi
03.10.2018 | 12:04 | Dobruška

Na hladině Dědiny se objevily mrtvé ryby, podle hasičů nedošlo k úniku cizí látky do vody
03.10.2018 | 11:22 | HZS

Mokerský receptář je na světě
01.10.2018 | 00:47 | Bludička Mokřinka

Škoda Auto otevírá v závodě nové vzdělávací centrum
27.09.2018 | 14:30 | Vrbík

Dobrovolní hasiči převzali zánovní zásahovou cisternu
27.09.2018 | 07:12 | Dobruška

Česká televize ukončí tuto neděli vysílání svých HD programů v multiplexu 1a
26.09.2018 | 07:37 | Orlický.net

Provoz rychnovské nemocnice zůstává zachován v plném rozsahu
24.09.2018 | 15:39 | Královéhradecký kraj

Křest Mokerského receptáře
24.09.2018 | 00:10 | Bludička Mokřinka

Zdravotnický personál: Porodnice a dětské oddělení ve zdejší nemocnici končí
23.09.2018 | 19:24 | Orlická TV

92 milionů korun na nové kotle rozdáno za 21,5 vteřiny
21.09.2018 | 11:22 | Královéhradecký kraj

Kraj spustí další výzvu kotlíkových dotací
14.09.2018 | 10:52 | Královéhradecký krajzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Jaká je personální situace v rychnovské nemocnici na dětském a porodnickém oddělení?
V Rychnově nad Kněžnou se dohodli na vládě čtyřkoalice. Radnici povede dál Jan Skořepa
Na stanici HZS vyrůstá nový výcvikový polygon pro hasiče
Představujeme lídry kandidátek pro komunální volby
Ústí nad Orlicí
Cizinci pracovali ve firmě bez povolení
Za první den odvolilo ve městě 30 procent voličů
Setkání s Olgou Sommerovou v Malé scéně
V Roškotově divadle zazněla Smetanova Má vlast
Žamberk
Beseda s Vladislavem Severinem "ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY"
100 let republiky trochu jinak
Za odhalení intimních partií nabízel muž nezletilým dětem sladkosti nebo peníze. Policie muže zadržela
Koncert 100 let se svobodou
Lanškroun
Při čištění zdroje pitné vody našli střelivo z 2. světové války
Řidič náklaďáku srazil cyklistku, tu nechal na místě a ujel. Policisté hledají svědky
Architektonická soutěž na dopravní terminál zná tři vítězné návrhy
100. výročí vzniku Československé republiky
Nové Město nad Metují
Zámek v Novém Městě nad Metují rozezní hudba velkých českých skladatelů
Tátova volha získala na novoměstském Festivalu komedie Zlatý Prim
Myší díra je minulostí a ve dvou ulicích vznikne dočasně jednosměrka
V Novém Městě proběhne referendum o obchvatu, jeden z kandidátů připravuje informační vycházku po jeho trase
Dobruška
Odhalení pamětní desky brigádnímu generálovi Miroslavu Štanderovi
Dobrovolní hasiči převzali zánovní zásahovou cisternu
Hudební festival F. L. Věka má před sebou největší koncert své historie
Cenu festivalu F. L. Věka převezme další výrazná osobnost kulturního dění regionu
Letohrad
Dům kultury se bude rekonstruovat, rozhodli zastupitelé
Sledujte živý přenos z udílení cen za literaturu faktu
Dnes začínají městské slavnosti připomínající 710 let od první písemné zmínky
Vysočina arenu střídá Šedivský lom. Letohrad hostí MČR v biatlonu na kolečkových lyžích
Kostelec nad Orlicí
Slavnostní otevření Městského stadionu v Kostelci nad Orlicí
Pekař
Od pravěku k deklaracím - podzimní výstavy v Novém zámku
Kostelecký multižánrový hudební festival F. I. Tůmy startuje již tento pátek
Choceň
Kvůli násilí proti exekutorovi skončil mladý muž v poutech
Řidič náklaďáku vjel na koleje v době, kdy se k přejezdu blížil vlak
Vandal zneuctil pietní místo. Osvětlení památníku vzalo za své
Vandal zneuctil pietní místo. Osvětlení památníku vzalo za své
Týniště nad Orlicí
Tradiční posvícení v Týništi nad Orlicí - v sobotu 15.9.2018
Značně opilý cyklista poškodil auta
Inspekce životního prostředí pokutovala firmu za zavezený nelegálně vytěžený písník
Blíží se botanická vycházka do Štěpánovska
Vamberk
Existovala ve Vamberku hrnčířská ulička? Na to odpoví nová výstava v Muzeu krajky
Vamberák zve na koncerty, letní kino, pohádku a výtvarné dílny pro děti
Zloděj potřeboval peníze. Nejdřív poničil tankomat, chvíli později nedaleký kiosek
SUV se srazilo se starší škodovkou. Oba řidiči byli převezeni do nemocnice
Česká Skalice
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Síť cyklostezek i přírodní biotopová koupaliště. Okolí vodní nádrže Rozkoš se rozvíjí
Na Rozkoši se převrátila plachetnice, posádka skončila ve vodě
Na Rozkoš nejen k vodě. Okolí největší vodní nádrže v kraji nabízí i další aktivity
Rokytnice v Orlických horách
Sýpka plná barev, draků a dušičkových světýlek
Sýpka si připomene půl století od invaze vojsk Varšavské smlouvy
Tajemství vojenského podzemí
Sýpka zve na podvodní výstavu
Česká Třebová
Nezodpovědní řidiči ohrožovali jiné pod vlivem alkoholu
Českotřebovští tenisté mají novou moderní halu
Umíte se pohybovat v kolejišti? Hříšníkům hrozí až desetitisícová pokuta
Muž vyhrožoval, že skočí ze střechy tělocvičny. Na zem ho dostala zásahová jednotka
Opočno
Krátce po úspěchu v Bergenu přijíždí na festival F. L. Věka klavírista Matyáš Novák
Bude bývalá chirurgie a porodnice centrem pro osoby s Alzheimerovou chorobou?
Den seniorů s Ivankou Devátou
Opočenská beseda připravuje letošní poslední koncert. V Mariánském kostelíku zazní housle a varhany
Náchod
Kdo viděl pád ženy ze schodů autobusu? Policisté hledají svědky
V Náchodě je domluvená nová koalice. Radnici bude vládnout čtyřkoalice v čele s Janem Birke
30letý mladík řídil auto bez papírů a pod vlivem drog
Představujeme lídry kandidátek pro komunální volby
Jablonné nad Orlicí
Osobák skončil převrácený na střeše, cestující v péči lékařů
Potkali se Na dece
Motocykly značky Ariel se sjely do Jablonného
Otevřeli pro děti nové hřiště U Borku
Borohrádek
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Osobák skončil na střeše, řidiči pomohli svědci události z vozu ven
Hasiči likvidovali požár přístřešku
V Borohrádku strávili dva týdny se zahraničními hosty
Jaroměř
Opilý muž se pohyboval v kolejišti. Strážníci jej doprovodili až domů
Od tří mužů vylákal téměř 90 milionů. Peníze utratil v hracích automatech a sázkových kancelářích
Nedobrzdil a narazil do návěsu kamionu. Po chvíli od nehody utekl
Odstartoval festival Brutal Assault. Policisté jsou připraveni
Králíky
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Vydejte se na Králický Sněžník. Budete pod ochranou Krulišáka a Rozvodnice
Zloděj odřízl část výfukového potrubí přímo z vozidla
Hradec Králové
Radnice stále řeší co udělat s torzem mostu plukovníka Šrámka ve Svinarech
Během tří hodin zjistili policisté téměř třicet telefonujících řidičů
Nehoda osobního s nákladním vozidlem omezila provoz na městském okruhu na 6 hodin
Muž si odnesl z prodejny hodinky za víc jak třicet tisíc. Ale nezaplatil
Vysoké Mýto
Co spojuje Remosku, stavebnici Merkur a lehký kulomet vzor 26?
Na Tyršově plovárně se závodilo na kolech
Učni na náměstí předvedli své dovednosti
Na náměstí si lidé užívali retro atmosféru První republiky
Pardubice
Policejní psovod zachránil život 20letému muži
Velký dostihový víkend přinese omezení v dopravě
Retroměstečko... opět obsadilo kasárna
Retroměstečko a plavení Labe
Litomyšl
Řidička omylem sešlápla plyn, prolétla přes kruhový objezd na parkoviště a nabourala tři zaparkovaná vozidla
ArchiMyšl připomene nejen 450. narozeniny zámku
Honza Křížek s kapelou pokřtí v Litomyšli nové album
Regionální soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod rozhodla o účasti nejlepších družstev na mistrovství ČR
Solnice
Na ubytovně ukradl šperky. Z lupu se dlouho netěšil
Škoda Auto zve na Rodinný den
Žena upadla na zem a zůstala v bezvědomí. Policisté přispěli k záchraně jejího života
Hasiči lovili automobil z řeky
Orlické hory
Zájem turistů o Orlické hory a Podorlicko vzrostl
201 schodů vede do podzemí dělostřelecké tvrze Skutina. Bunkry má spojit nový skalní odstřel
Dvě stovky cyklistů vyrazily na Cyklo Glacensis
Vítězné fotografie zobrazují Orlické hory
Podorlicko
Druhé kolo senátních voleb v Podorlicku sečteno. V Senátu zasednou kandidáti ODS
Začala topná sezóna. Máte vyčištěný komín?
Víte, kde se za poslední tři roky stalo nejvíce nehod?
Voliči na Náchodsku a Svitavsku půjdou znovu k volbám. V druhém kole budou hlasovat o svých senátorech
Rychnovsko
Sledujte živě utkání FC Kostelec nad Orlicí B vs. TJ Lokomotiva Borohrádek
Neukáznění řidiči stále na silnicích: Policisté zjistili za volantem alkohol i drogy
Okresní fotbal živě na internetu i s předzápasovým studiem
Hasiči likvidovali nehodu osobního auta s kamionem i havárii motocyklu
Orlickoústecko
Motorkářům se o víkendu nedařilo
Řidička havarovala, auto skončilo na boku
Nové úseky cyklostezek na páteřní česko-polské magistrále dostaly zelenou
Spánek se s volantem nekamarádí. Únava za volantem může mít fatální následky
Náchodsko
Svá kola roztáčí Středeční pohár horských kol
Z dodávky vyhazovali zbytky rostlin. Šlo ale o konopí
Mladík na sebe chtěl upozornit ohněm
Nepozornost zabíjí

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2018 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+