Profil autora:
vložil Orlický.net
autor textu Zdeněk Jenčík
zdroj textu pozvánka pořadatele
autor fotografií kralicky-ropik.cz
hash tag #kralickyropik
11.07.2022 08:32

Orlický.net

Zpravodajství
volný čas

Zobrazeno 1733x
V minulém roce, po rozvolnění protipandemických opatření se podařilo zajistit provoz muzea na téměř celé období letních prázdnin. Také o letošních prázdninách budou dobrovolníci na řopíku každý den. A velice důležitý dodatek - psům je vstup povolen.
Navzdory loňskému nekonání vojensko-historické Akce Cihelna během období, které je návštěvnost nejvyšší a tvoří tak značné procento celoroční návštěvnosti, byl zaznamenán překvapivě velký zájem veřejnosti o okomentované prohlídky. V letošním roce se dobrovolníci muzea proto rozhodli opět zajistit během července a srpna denní provoz a mít otevřeno v těchto měsících denně.

Pro zájemce si nadšenci pohraničního opevnění ze spolku Králický řopík nachystali několik novinek

V předchozích letech byl novinkou těžký kulomet vz.37. Na konci 30.let minulého století se jednalo o moderní a spolehlivou zbraň, která byla přednostně určena pro použití ve srubech těžkého opevnění. V lehkém opevnění se vojáci prvorepublikové armády častěji setkávali se starším typem těžkého kulometu vz.24. Do řopíků se počítalo s vojáky z řad záložníků, kteří tyto zbraně znali lépe než nově zaváděné vzory a naše tehdejší armáda si to plně uvědomovala. Dalším pořízeným kulometem do expozice proto byla logicky „švarclovka“ jak se někdy těmto kulometům lidově říká. Jedná se o modifikaci kulometu zbrojovky Schwarzlose vz.07/12, kterou ve 20.letech 20. století modernizovala pro tehdejší armádu Zbrojovka Janeček. Charakteristický tvar zbraně tvoří vodní chlazení, což je válcovitá nádrž na vodu okolo její hlavně. Při delších palbách se voda v nádrži vařila a byla potřeba jí vyměnit. S trochou recese by se dalo říct, že si z ní vojáci mohli v přestávkách mezi boji udělat kávu. Pro zásobování studenou vodou byli pevnůstky lehkého opevnění vybavovány speciální nádržkami k tomu určenými.
Protože se začaly expoziční kulomety uvnitř kupit, byla polní lafeta prezentována v přilehlém prostranství. Tady dělá větší parádu než kdyby byla složená a lehce přehlédnutelná v rohu uvnitř, navíc návštěvníci se s takto vystaveným exponátem mohou fotit. K doplnění stylového fotografování na památku osazenstvo řopíku půjčuje i vojenské helmy, případně i jiné výstrojní součásti uniformy.
Tato možnost se potkala s velkým ohlasem návštěvníků a proto byly vystavené zbraně rozšířeny o další. Jednou z nich je univerzální kulomet vz. 59. Ten se používal jako nástupce lehkého kulometu vz.26, který je zde vystavován už několik let. Návštěvník si tak může udělat představu o vývoji zbraní, které se v lehkém opevnění používaly. V poválečném období na hranicích s Rakouskem a tehdejším západním Německem se takové kulomety osazené ve střílnách pomocí modernějších lafet UL-1 používaly při reaktivaci tamních řopíků. Měly sloužit pro případný konflikt mezi vojsky Varšavské smlouvy a NATO.
Pro doplnění vystavovaných zbraní používaných při různých reaktivací bylo získáno i takzvané „emgéčko“. Jedná se o kulomet německé konstrukce, který byl do řopíků instalován Wehrmachtem na konci II. světové války na využití obrany proti spojeneckým vojskům. Nejznámější případ takového využití našeho pohraničního opevnění je z Ostravsko-Opavské operace, kde souvislou linii opevnění Němci využili proti postupující Rudé armádě. V letošním roce tak mají návštěvníci opět rozšířenou zbrojní část expozice, která se nejvíce líbí dětem. Provozovatelé dokonce někdy mají problém je od zbraní dostat, aby na nich něco nepoškodily.

Nová výdřeva odpovídá té historické

Po výstavbě tzv. provozní budovy, která se stavěla ze zbytků prken z výstavby opevnění a sloužila jako improvizovaná ubikace posádky řopíku, členové spolku Králický řopík zaměřili svou pozornost na další práci se dřevem. Tou byla výměna již jednou rekonstruované výdřevy. Stará výdřeva neměla autentické rozměry a navíc ji chyběly tzv. rádlovací dráty určené k těsnému spojení desek k sobě a upevnění k armatuře, aby při betonáži drželi tvar.
Samotná výdřeva není nic jiného než betonářské šálování. To sloužilo při výstavbě opevnění pro udržení zamýšleného tvaru betonu. Dělalo se ve vnitřním prostoru i venkovním. To venkovní se strhávalo aby jej nahradila fasádní omítka. Ta se barvila už při jejím míchání a barevná pigmentace je dodnes patrná (např. při rozlomení původních omítek). Uvnitř objektu se naopak výdřeva nechávala, aby posloužila jako tepelná a zvuková izolace. Navíc měla sloužit i jako ochrana osádky před odštěpky betonu vzniklých během ostřelování dělostřelectvem.
Už během stahování našich vojsk z pohraničí některé pevnůstky vojáci symbolicky vypálili, aby je nenechali nepříteli jen tak. Další vlnu ničení zajistilo civilní obyvatelstvo, které výdřevu vyrabovalo za účelem levného získání stavebního materiálu nebo topiva. Díky takovému ničení se do dnešních dnů dochovaly pouze fragmenty původních výdřev. Kompletně se dochovaly jen vzácně, nejčastěji je to v odlehlých místech uprostřed lesů ve vyšších polohách pohraničních hor, kde se už nevyplatilo rabování realizovat.
Pro přípravu rekonstrukce proto musel být proveden terénní průzkum do takových lokalit. Během terénního průzkumu se dokonce podařilo ve zbytku starého zákopu u jedné z pevnůstek naleznout zbytky dobového ženijního nářadí. To pak bylo zrenovováno a použito jako nový exponát. V terénu se podařilo objevit i původní dřevěné kryty na drážky pro vodu na chlazení kulometů, dřevěné špalíky pro utěsnění otvorů pro telefonní kabel a vyústění lapače zplodin, které nakonec také posloužily jako nové exponáty.
Každá stavební firma zapojená do výstavby opevnění měla svůj styl provedení, což průzkum omezovalo na nejbližší oblast Králicka. V samotném stavebním úseku XXXV Dolní Lipka, kde se Králický řopík nachází nebyl dochován jediný objekt s kompletní výdřevou. Nejbližší se nachází v sousedním úseku A Mladkov. Tam navíc firma provádějící výstavbu vyráběla výdřevu tzv.na stojáka. Tedy jednotlivé dřevěné desky spojovala svisle od stropu k podlaze. Další úsek v Králické pevnostní oblasti XV Červená Voda nemá jedinou pevnůstku s dochovalou výdřevou. Posledním úsekem v této oblasti je XXXVI Červený Potok, kde se naštěstí nachází dva objekty s částečně dochovaným interiérem vhodným k nastudování detailů. Stejně jako v úseku XXXV Dolní Lipka tu byla provedena instalace dřevěných desek vodorovně. Navíc firmy provádějící výstavbu v obou úsecích měly podobný styl provedení a spolupracovaly spolu na výstavbě např. společným pronájmem kamenolomu.
Můžeme se domnívat, že spolupracovaly na řešení problémů při výstavbě i v jiných směrech. Při detailnějším průzkumu bylo zjištěno stejné provedení osazení lapačů zplodin. Ty měly za úkol v součinnosti s ručním ventilátorem odvádět kouř vznikající střelbou z kulometů ven z objektu. Protože zmíněné stavební úseky byly budovány od června 1938 a nestihly se kompletně dokončit, řešilo se narychlo osazení ventilačních souprav, které se skládaly z ručních ventilátorů a lapačů zplodin, které se dodávaly současně v jedné bedně.
Družstvo určené k jejich instalaci se skládalo z 1+3 mužů, z čehož jeden zámečník a jeden zedník. Mělo za den osadit 2 až 3 soupravy. Pro urychlení se lapače zplodin přišroubovaly vruty přímo do desek výdřevy. Standard při montáži s dostatkem času byl zamazat cementem jamky k tomu určených a potom do nich vložit šrouby pro uchycení. Taková montáž byla ale zdlouhavá z důvodu zasychání cementu. Vznikaly proto improvizace pro urychlení. Osazení takovým způsobem dokládá i přítomnost gonzolí s provrtanými dírami pro uchycení samotného ventilátoru, které prokazují provedenou instalaci zařízení.
Dalším přehlédnutelným detailem je špalík zhotovený z bedny od ventilační soupravy a určený pro uchycení jednostranného klíče a šroubováku pro údržbu ventilátoru. Ventilační souprava vystavovaná na Králickém řopíku má jednu zajímavost a to číselné označení. To se skládalo ze čtyř čísel a byli vždy stejné jak na ventilátoru i lapačích zplodin. V roce 2001 se podařilo získat ventilár s číslem 6048 a v roce 2015 lapač se stejným číslem. Na muzeích opevnění není časté, aby se setkávalo takové vybavení sčíslované. Podobný špalík měl být určený v rohu střelecké místnosti zavěšení čepu pro improvizované uchycení lehkého kulometu ve střílně. S nově zrekonstruovanou výdřevou tak získal interiér řadu detailů které doplňují autentičnost a návštěvník si díky tomu může udělat lepší představu jak měl vypadat připravený řopík k boji.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Králíky
Vydařené TECHNOhrátky ve znamení derby Čechy – Morava
Další dopravní nehoda skončila nárazem vozu do stromu. Řidička na místě podlehla zraněním
Liják zaplavil sklep domu, výstraha platí i dnes
Po střetu s motorkářem zůstala na silnici zraněná cyklistka
Proběhlo slavnostní znovuotevření Památníku obětem internace
Bývalý diagnostický ústav by mohl pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny
Region Králicka počítá se spolehlivou dodávkou energie, energetici zde investují přes 500 milionů korun
Slavnostně otevřeli hokejové hřiště
TECHNOhrátky budou opět mezinárodní a přivítají jubilejního 13000. účastníka
Bývalý výchovný ústav našel nového majitele. Ten v něm plánuje vybudovat byty
Vypadalo to na únos. Prý šlo ale jen o rozepři
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody je k shlédnutí v Králíkách
Rodina pohřešuje seniora. Ten v pantoflích sedl do svého auta a odjel neznámo kam
Bývalý výchovný ústav možná změní majitele, areál jde do dražby
Cihelnu uvidíte jen v televizi. Veterány pak na spanilé jízdě Orlickoústeckem
Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Tvrz Hůrka nabídne mimořádně tento víkend rozšířený provoz
Památník obětem internace se musí odstěhovat z kláštera na Hoře Matky Boží
Ohlédnutí za 22. ročníkem Cihelny
Vyražte na Cihelnu. Mimo vojenských ukázek uvidíte v akci také jízdní policii
Jedete na Cihelnu? Stavte se také v pěchotním srubu nebo v muzeu celnictví
Krádež sena objasněna. Zemědělci mají krmivo zpět
Věznice v bývalém pasťáku nevznikne, stavět se nebude ani jinde v kraji
Z dotačních peněz opravili drobné sakrální památky
O tomto víkendu probíhá Fort Fest CZ 2019. Akce se účastní více než dvě desítky vystavovatelů
Nad ránem začalo hořet v rekreační chatce


Vydařené TECHNOhrátky ve znamení derby Čechy – Morava
30.09.2022 | 08:24 | Orlický.net

V rámci Dne Stráže obrany státu projde městem uniformovaná jednotka
28.09.2022 | 08:23 | Orlický.net

Jak je to s houbařením v CHKO Orlické hory? Hrozí sankce motoristům
24.09.2022 | 11:42 | Orlický.net

Antonín Moskalyk známý a neznámý - výstava
18.09.2022 | 18:03 | míla

Senioři z Opočenska na Svátku seniorů v Hradci Králové
16.09.2022 | 22:13 | míla

Startuje 15. ročník výstavy vláčků a modelů
16.09.2022 | 11:46 | Orlický.net

Vydejte se poznat Svět netopýrů
14.09.2022 | 11:24 | Česká Třebová

Týden pěstounství šíří osvětu a vyvrací mýty o náhradní rodinné péči
13.09.2022 | 11:19 | Královéhradecký kraj

Městské slavnosti letos spojily velké množství akcí
13.09.2022 | 09:33 | Vysoké Mýto

Tyršova rozhledna slavila 90 let od otevření. A lidé s ní
11.09.2022 | 07:51 | Žamberk

V knihovně ukazují Století Jaroslava Foglara
09.09.2022 | 09:23 | Ústí nad Orlicí

Tradiční týnišťské posvícení
09.09.2022 | 16:00 | Dana

9. ročník Retroměstečka...
03.09.2022 | 10:01 * | Tom46

Zaniklý dvůr a tvrziště na okraji města. Kdo ho z obyvatel zná? A kdo ví, že bylo zimovištěm cirkusu?
24.08.2022 | 11:28 | Orlický.net

V kinech startuje komedie Střídavka, která je plná rodinných a partnerských zmatků
15.08.2022 | 13:07 | Fletchzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Proběhl Den Stráže obrany státu. Legionáři odhalili pamětní desku
V rámci Dne Stráže obrany státu projde městem uniformovaná jednotka
Karel Poláček má na náměstí svoji lavičku
O betonový mostek upravil světlou výšku auta. Mladík řídil opilý
Ústí nad Orlicí
Piloti závodili v přistání na přesnost
Městský zpravodaj a facebooková stránka jsou nejlepší v kraji. Uspěl i instagramový profil
Českotřebovští Kohouti se těší na novou hokejovou sezónu
Na Andrláku se jely závody minikár
Žamberk
Přijďte se inspirovat a třeba i nakročit ke splnění svého cestovatelského snu.
Žamberské barokní varhany se rozezvučí ve středu 28. září.
Na plátna kin se vrací epické dobrodružství z roku 2009 a nejúspěšnější film všech dob - AVATAR.
Hit Divadla Radka Brzobohatého v žamberském divadle.
Lanškroun
Dětská ordinace v nové poliklinice může mít už brzy svého lékaře
Poliklinika v centru města je po pěti letech od zahájení příprav a po dvou letech stavebních prací dokončena
Městem povede dálnice pro cyklisty
Víkend bude patřit cyklistice. Jede se Regionem Orlicka
Nové Město nad Metují
Odstartoval Festival komedie. Některá soutěžní promítání už hlásí vyprodáno
Vrtulník přistával na uzavřený kruhový objezd k nehodě cyklisty. Přesto pod ním projelo osobní auto
Výsledky analýzy: Pondělní požár nezpůsobil ekologickou havárii
Ve skladovací hale hořely kontejnery s chemikáliemi. Při požáru byla zraněna jedna osoba a transportována letecky do nemocnice
Dobruška
Festival F. L. Věka pokračuje Svatováclavským koncertem se světovou premiérou skladby
Drahá elektrokoloběžka kvůli technické závadě skončila v plamenech. A ty byly hodně výživné!
Obrazy a kresby Věry Jičínské ve výstavní síni městského kina
Havárie vody přivedla zpátky do školy profesionální i dobrovolné hasiče
Letohrad
Ocenili autory knihy o Milanu Rastislavu Štefánikovi a knihy Útěk z Leopoldova
Nové tůně a upravený potok zadržují v lesích vodu a zmírňují sucho. Stálo to necelých 800 tisíc
MHF Letohrad přinesl 9 dní života navíc
Zítra startuje odložený hudební festival. Zahajuje Lenka Filipová
Kostelec nad Orlicí
Poslední zvonění víly Zvonilky symbolicky i reálně ukončilo soutěžní sezónu 2022
Hasiči byli povoláni k nouzovému otevření bytu. V něm byla nemohoucí osoba
Nejprve dal sedm piv a panáky rumu, později si vystačil jen s dalším pivkem. Ožralý 68letý řidič během noci dvakrát havaroval
Osobák narazil do sloupu dopravního značení
Choceň
Dvě ženy vyrazily na houby. V lese uviděly požár krmelce
Srneček u pivovaru skočil do řeky. Zachraňovali ho hasiči
Koupaliště má nově delfína. Vozíčkáři se tak bez potíží dostanou do bazénu
Na kruháku se srazilo osobní auto s cyklistou na elektrokole. Policie hledá svědky
Týniště nad Orlicí
Tradiční týnišťské posvícení
V křižovatce se srazila dvě auta, jedno skončilo v poli
Nehoda dvou aut kvůli srnci? Škoda za více jak 600 tisíc
Čáp se změnil v kominíka. Z paty komína jej vyprostili přivolaní hasiči
Vamberk
Hasiči zasahovali u auta zapíchnutého do příkopu. Na odtlačení mimo vozovku použili manipulační hydraulické vozíky
V průmyslové hale hořel dopravník k peci
V křižovatce se srazil nákladní automobil s osobním
Zavíráte vodu před odjezdem na dovolenou? A necháváte klíče od bytu u sousedů? Zvažte to
Česká Skalice
Tragická dopravní nehoda dvou vozidel uzavřela silnici
Antonín Moskalyk známý a neznámý - výstava
Startuje 15. ročník výstavy vláčků a modelů
Uvolněné kolo z náklaďáku narazilo do BMW
Rokytnice v Orlických horách
Během pár dní zloděj navštívil pět domů. Už sedí ve vazbě
Dodavatel tepla přerušil dodávku do panelových domů, kvůli sporům s radnicí. Odpoledne byla dodávka obnovena
Požár pily a obytné přístavby: Škoda se předběžně vyšplhala na 15 milionů
Rozsáhlý požár zdecimoval budovu pily
Česká Třebová
Vydejte se poznat Svět netopýrů
Finále Turnaje O pohár starostky města bylo předčasně ukončeno
Nainstalovali veřejný pingpongový stůl. Uspěl v participativním rozpočtu
Zrušený spoj mezi Českou Třebovou a obcí Semanín nahradí na jeden měsíc školní autobus. Dospělí se v něm nesvezou
Opočno
Krása zpěvu a varhan
Svátky růží aneb Z pohádky do pohádky
Archeologové ukázali nálezy z místa budoucího obchvatu
Dnes a v sobotu máte jedinečnou šanci projít si naleziště archeologického výzkumu
Náchod
V lesoparku na Montace je nové veřejné ohniště s přístřeškem
Anděl se vrátil na své místo
Na dokončení velkolepé obnovy zámeckého kopce dohlíží sv. Jan Nepomucký
Poplatek za odpady v Náchodě zůstane v roce 2023 ve stejné výši
Jablonné nad Orlicí
Představí novou knihu o regionu Orlicko-Kladsko
Otevřeli běžeckou dráhu. Na start štafetového maratonu se postavila víc jak stovka sportovců
Bavorák přišel o levé kolo. Skončilo i se zrcátkem v příkopu
Motorkář se v zatáčce střetl s osobním autem, musel vzlétnout vrtulník záchranářů
Borohrádek
Zahořelo komínové těleso na chatě
Pět jednotek hasičů zasahovalo u požáru technologie v dřevařském závodě
Osobní auto srazilo chodkyni. Pomohli hasiči i projíždějící záchranáři
Špatně típnutý špaček způsobil požár se škodou 35 tisíc? Na balkoně hořel truhlík na květiny
Jaroměř
Začala stavba obchvatu Jaroměře
Ujížděl před policejní hlídkou. Skončil v poli
Konec kolonám. Stavbaři uvedli do provozu novou okružní křižovatku na silnici I/37
Řidičce prý dva roky roste zub moudrosti. Nadýchala téměř 3,5 promile
Králíky
Vydařené TECHNOhrátky ve znamení derby Čechy – Morava
Další dopravní nehoda skončila nárazem vozu do stromu. Řidička na místě podlehla zraněním
Liják zaplavil sklep domu, výstraha platí i dnes
Po střetu s motorkářem zůstala na silnici zraněná cyklistka
Hradec Králové
Dotační podvod v programu Antivirus: Provozovatel prodejny neoprávněně čerpal statisíce
Začala generální oprava železného mostu Bailey Bridge
Výměny semaforů se blíží ke konci, nový dopravní systém bude postupně nabíhat do plného provozu
Podvodníci stále útočí. Dva záseky se škodou přes milión
Vysoké Mýto
Řemeslo Skill: Na náměstí proběhla znovu mezinárodní soutěž učňů
V dodávce se tísnilo 17 osob. Řidič na sebe strhl pozornost kličkujícím stylem jízdy
Na budově školy odhalili bronzový basketbalový koš. Připomíná první utkání v košíkové v českých zemích
Městské slavnosti letos spojily velké množství akcí
Pardubice
Na malé okružní křižovatce se srazily tři trolejbusy a osobní auto
Chytré hodinky za nulu neprošly. Celníci firmě doměřili daň
Na mátožné postavy, které se řevem čehosi dožadují, platí krom práškovacího letadla i hlídka strážníků
Historická technika opět oživila kasárna
Litomyšl
Osobní automobil skončil v příkopu na boku, jedna osoba skončila v nemocnici
Válka zkomplikovala stavbu nadchodu. Práce i přesto skončí ještě letos
Participativnímu rozpočtu dominovala ekologie
Uprostřed koncertu PSO se zničehonic zjevila francouzská hvězda Zaz
Solnice
V hledáčku policistů nákladní vozidla. Špatně dopadlo vozidlo převážející kamení
Akumulační kamna zavalila muži nohy
Peugeot se třemi lidmi skončil na kraji pole
Workshop poukázal na proměny průmyslové zóny a nastínil další vývoj
Orlické hory
Jak je to s houbařením v CHKO Orlické hory? Hrozí sankce motoristům
Plánujete adrenalinový sjezd na kolech či koloběžkách? Mějte se na pozoru
Srazily se dva osobáky. Jedoucí vůz měl narazit do stojícího
Jezdíte na Šerlich? A zkracujete si cestu od parkoviště k Masarykově chatě po modré turistické značce?
Podorlicko
Regionem Orlických hor a Podorlicka projela rallye veteránů
Policisté pátrají po muži kvůli mravnostnímu deliktu. Může být ozbrojen
Do Podorlicka přišly tolik potřebné dešťové srážky. Na Zakletém za 15 hodin napadlo extrémních 125 litrů vody na metr čtvereční
O titul Strom roku soutěží hned tři stromy z Podorlicka
Rychnovsko
U nalezeného těla potvrdili kriminalisté totožnost. Jde o hledaného pachatele několika činů
76letá seniorka vyrazila na houby. Po setmění po ní pátralo 20 policistů i vrtulník
Nález těla neznámé totožnosti: Patrně se jedná o hledaného muže
Obce připravují na svém území měření rychlosti automobilů. Radnicím dochází trpělivost s neukázněnými řidiči
Orlickoústecko
Petr Fiala získal post senátora a zabodoval i ve svém městě. Letohradský starosta bude fungovat na radnici jako neuvolněný
Zkušený starosta Petr Fiala do Senátu. Volte číslo 1
Na stejné koleji proti sobě jelo Pendolino a osobní vlak. Soupravy naštěstí zastavily včas
Neznáme muže z fotografie?
Náchodsko
Mladý řidič projel příkopem a narazil do mostku. Auto skončilo na střeše
Policisté si došli pro čtveřici mladíků. Kradli jako straky v rodinných domech napříč republikou
S noži v ruce přepadli muže a ukradli mu auto. Po čtyřech dnech skončili v klepetech
Opatření Lesů ČR proti suchu: Přehrážky a tůně v lesích